Przyszli policjanci złożyli ślubowanie. Zostali wyróżnieni

0

Wczoraj w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu odbyło się ślubowanie uczniów klasy mundurowej o profilu policyjnym, którzy kształcą się w zawodzie technik ekonomista. W trakcie uroczystości wręczono również awanse na wyższe stopnie kadetom ZSEU. Wyróżniono ich za wzorową postawę oraz zaangażowanie w życie szkoły. Docenione zostały także ich wysokie wyniki w nauce.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in: wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, przedstawiciele służb mundurowych oraz komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu st. bryg. Tomasz Bajerczak. Nie zabrakło również rodzin uczniów, którzy złożyli tego dnia ślubowanie.

– Uroczystość ślubowania klasy pierwszej o profilu policyjnym to doskonała okazja do złożenia najserdeczniejszych gratulacji i życzeń. Jest to dla uczniów wyjątkowe wydarzenie, które stanowi symboliczny początek ich zawodowej drogi w mundurze. Dzisiejsza sytuacja geopolityczna uświadamia nam, jak ważna jest niepodległość naszego kraju i bezpieczeństwo obywateli. Dlatego tak cenne jest kształtowanie wśród młodych ludzi postawy patriotycznej, która opiera się na odpowiedzialności i gotowości do pracy na rzecz Polski. Z podziwem spoglądam na osiągnięcia ZSEU, które umacniają wizerunek placówki bogatej w wartości uniwersalne i pedagogiczny profesjonalizm – powiedziała podczas uroczystości wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba.

Profile mundurowe w ZSEU zostały utworzone po raz pierwszy w roku szkolnym 2015/2016. Wtedy były to małe, kilkuosobowe klasy. Dzisiaj są o wiele liczniejsze, a w danym roku szkolnym do placówki uczęszcza już blisko 300 uczniów. ZSEU aktywnie uczestniczy we wszystkich państwowych uroczystościach, które odbywają się w Zabrzu. Są to między innymi obchody Święta Niepodległości czy rocznicy Bitwy pod Monte Cassino.

Pokazy w laboratorium kryminalistycznym, kursy wspinaczkowe, obozy militarne czy kursy strzeleckie to tylko część zajęć, które odbywają się w zabrzańskim ZSEU. W klasie mundurowej dodatkowo na młodzież czekają ciekawe zajęcia z zakresu obronności, musztry oraz wycieczki dydaktyczne do jednostek policji.

Po ukończeniu kierunku technik ekonomista o profilu policyjnym młodzież może szukać zatrudnienia w policji, straży pożarnej, straży granicznej, a także administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach związanych z obronnością, zarządzaniem kryzysowym oraz obroną cywilną.

Wystąpienie wiceprezydent Zabrza Katarzyny Dzióby

Bliżej prywatyzacji? „Prowadzimy rozmowy z kolejnymi podmiotami”

0

Możliwość podjęcia prywatyzacji „Górnika Zabrze” stanowiła przedmiot dyskusji podczas wczorajszej sesji Rady Miasta. Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik przedstawiła radnym projekt uchwały intencyjnej w tej sprawie, która została przyjęta.

Jak twierdzi włodarz miasta, „uchwała otworzy drogę do negocjacji z firmami gotowymi do włączenia się w ponoszenie współodpowiedzialności za działalność i rozwój Górnika Zabrze, a także za przyszłość Trójkolorowych.”

Treść projektu uchwały:
Miasto jest większościowym właścicielem spółki Górnika Zabrze. W związku z rozważanym wszczęciem procesu prywatyzacji tej spółki konieczne jest opracowanie przez prezydenta miasta założeń koncepcyjnych i procedury czynności zmierzających do zmiany statusu właścicielskiego akcjonariatu spółki.
Podjęcie niniejszej uchwały służyć będzie wyrażeniu przez organ stanowiący Miasta Zabrze woli przystąpienia do procesu prywatyzacji spółki i jednocześnie stanowić będzie mandat organu wykonawczego do przygotowania założeń oraz przeprowadzenia stosownej procedury związanej z przygotowaniem procesu prywatyzacyjnego.
(…) Uchwala się co następuje:
1. Wyrazić wolę przystąpienia do procesu prywatyzacji spółki Górnik Zabrze S.A.
2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zaskoczeni radni przerwali posiedzenie, a następnie zaproponowali dwie poprawki. Pierwsza zakładała przedstawienie sytuacji: wyliczenia działań i decyzji podjętych przez prezydent w okresie od 1 stycznia 2023 oraz prezentację planu kolejnych działań w ciągu miesiąca. Druga, że prezydent będzie informowała o postępie negocjacji prywatyzacyjnych w cyklach miesięcznych. Obie zostały odrzucone.

– W ostatnich tygodniach finalizowaliśmy wiele działań mających na celu pogłębioną analizę bieżącej sytuacji klubu. Zdajemy sobie sprawę, że temat ten stanowi nie tylko przedmiot debaty publicznej, lecz niestety jest instrumentalnie wykorzystywany w kampanii przedwyborczej – tłumaczy, w wydanym wczoraj oświadczeniu, Małgorzata Mańka-Szulik.

Prezydent Małgorzata Manka-Szulik podkreśliła, że Górnik Zabrze, dawniej związany z bogatym Zabrzańskim Zjednoczeniem Węglowym, który niegdyś liczył 7 kopalń i liczne zakłady przemysłu ciężkiego, dzisiaj wspierany jest zaledwie przez średniej wielkości miasto, które przechodzi proces transformacji. Mimo ograniczonych środków finansowych, klub utrzymuje się w ekstraklasie, reprezentując region. Prezydent zaznaczyła również, że obecnie Górnik jest jednym z niewielu śląskich klubów obecnych w najwyższej klasie rozgrywkowej.

– Obecnie prowadzimy rozmowy z kolejnymi podmiotami zainteresowanymi udziałem w prywatyzacji Górnika. Przygotowaliśmy wymagane dane niezbędne do podjęcia procesu prywatyzacji. Poważne zaangażowanie kapitałowe partnerów komercyjnych wymaga jednak sprecyzowania wielu czynników istotnych dla dalszego funkcjonowania klubu – podsumowała prezydent.

Ukrainka straciła 64 tysiące. Zadzwonił do niej „pracownik banku”

0

Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność i rozwagę. Zawsze należy się rozłączyć i zdzwonić do swojego banku, aby zweryfikować, czy to, o czym informuje nas rozmówca, faktycznie polega na prawdzie! Oszustwa „na pracownika banku” w ostatnim czasie stały się bardzo popularne.

Tym razem ofiarą oszustów padła 61-letni obywatelka Ukrainy. Kobieta uwierzyła mężczyźnie podającemu się za pracownika banku, że jej pieniądze na koncie są zagrożone. Za jego namową wypłaciła je, a następnie wpłaciła do wpłatomatu i przesłała blikiem. W ten sposób miała uchronić swoje oszczędności, a w efekcie straciła blisko 64 tysiące złotych. Policja apeluje o ostrożność i rozwagę podczas telefonicznych rozmów z nieznajomymi osobami. Pamiętajmy, że oszuści umiejętnie manipulują rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej informacji

Zabrze bierze udział w projekcie „Życzliwość w naszym mieście”

0

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu zainaugurowano wczoraj pierwszą edycję programu „Życzliwość w naszym mieście”. 21 listopada to szczególna okazja, by zastanowić się czy jesteśmy wobec siebie życzliwi, bo właśnie dzisiaj na całym świecie obchodzony jest Dzień Życzliwości i Pozdrowień oraz dobrych uczynków i pozytywnych emocji.

Program „Życzliwość w naszym mieście” obejmie nie tylko placówki oświatowe, ponieważ pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej planują zaproponować w przyszłości swój program także działającym w naszym mieście przedsiębiorcom. Zainaugurowana dzisiaj „Kampania” potrwa do marca przyszłego roku i zakończy się specjalnym happeningiem.

W dzisiejszym spotkaniu udział wzięli m.in.: gospodarz wydarzenia dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu Urszula Koszutska, zastępca prezydenta Miasta Zabrze Katarzyna Dzióba, wizytator gliwickiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty Ewa Borys, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych oraz pracownicy zabrzańskiej PPP.

– Szkoła jest bardzo dobrym miejscem, aby takie zajęcia mogły trafić do młodzieży. Projekt zakłada cykliczne warsztaty dla młodych ludzi, które zaprezentowane zostaną w grudniu, podczas spotkania szkoleniowego, które nasi pedagodzy poprowadzą dla nauczycieli. Wówczas dostaną oni gotowy scenariusz godziny wychowawczej – powiedziała Urszula Koszutska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu.

Specjaliści z PPP chcą zaprezentować w formie warsztatowej przykładowe zajęcia tzw. „godziny wychowawczej”, która uczyłaby młode osoby życzliwości oraz pozytywnego myślenia. Jak podkreślają psycholodzy – właśnie akceptacja i życzliwość pomagają obniżać poziom stresu u młodych ludzi.

Młodzież kontra uzależnienie. W Zabrzu odbyła się ważna debata

0

W sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbyło się wczoraj spotkanie w ramach Szkoły Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Miasta Zabrze. Częścią wydarzenia była debata profilaktyczna „Młodzież kontra uzależnienie – Zdrowie psychiczne”. Dyskutowano o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, a także o problemach związanych z tą tematyką.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zabrze Krystian Jonecko, naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w zabrzańskim magistracie Czesława Winecka, pełnomocnik prezydenta Miasta Zabrze ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Jan Szulik, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu Urszula Koszutska, przedstawiciele zabrzańskiej policji i straży miejskiej oraz młodzież uczestnicząca w projekcie.

Program Aktywna Młodzież, w skład którego wchodzą: Młodzieżowe Grupy Liderów oraz Szkoła Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Miasta Zabrze funkcjonuje na terenie naszego miasta od 2009 roku. Uczestniczą w niej uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 20 im. Polskich Himalaistów, Szkoły Podstawowej nr 23 im. Tadeusza Kościuszki, Szkoły Podstawowej nr 8 z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych oraz Zespołu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego.

Program Aktywna Młodzież powstał z inicjatywy Anny Rajdy – pedagoga szkolnego oraz Jana Szulika – pełnomocnika prezydenta Miasta Zabrze ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Jest on częścią Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

III Debata – „Młodzież kontra uzależnienie - Zdrowie psychiczne”
III Debata – „Młodzież kontra uzależnienie – Zdrowie psychiczne”
III Debata – „Młodzież kontra uzależnienie - Zdrowie psychiczne”
III Debata – „Młodzież kontra uzależnienie – Zdrowie psychiczne”

Który fryzjer jest najlepszy? Kolejna edycja „Kolorowych nożyczek”

0

W ub. niedzielę, w siedzibie Cechu Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu, odbyła się IX edycja konkursu fryzjerskiego pt. ”Kolorowe Nożyczki”. Dwudziestu uczniów fryzjerstwa klas I-III szkół branżowych I stopnia rywalizowało w dwóch kategoriach konkursowych.

Zmaganiom uczestników przyglądali się m.in.: zastępca prezydenta Zabrze Katarzyna Dzióba, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu Ewa Wolnica, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska, Starszy Cechu Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu Ryszard Genge, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych Iwona Nowakowska, dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych Izabela Toczkowska oraz dyrektor Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Beata Górecka.

Uczniowie przygotowują konkursowe fryzury
Uczniowie przygotowują konkursowe fryzury

W kategorii „Fale na mokro” zwyciężyły:

 1. Aleksandra Biała – uczennica w Zakładzie Fryzjerskim Marzeny Pieczyskiej.
 2. Julia Bienek – uczennica w Salonie IRENA Martyny Cymbały.
 3. Ewa Bednarek – z Salonu Fryzjerskiego PRESTIŻ Aldony Fil.

W kategorii „Fryzura ślubna z długich włosów” wyróżniono:

 1. Vanessę Gudykę z Salonu Fryzjerskiego Sylwii Tomaszewskiej.
 2. Wiktorię Prokop z Salonu IZABELL Izabeli Lasoty.
 3. Wiktorię Poloczek z Zakładu Fryzjerskiego Marzeny Pieczyskiej.

Puchar Prezesa otrzymała Justyna Szałek z Salonu TWÓJ STYL Iwony Klimaszewskiej.

Uczniowie przygotowują konkursowe fryzury
Uczniowie przygotowują konkursowe fryzury

Jak podkreślają organizatorzy konkursu, „Kolorowe nożyczki” to nie tylko forma współzawodnictwa, ale również doskonały sposób na przygotowanie uczniów do egzaminu końcowego, który będzie zwieńczeniem edukacji szkolnej uczestników oraz potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych w stopniu czeladnika.

„Pieśnią Chwalmy Pana”, czyli XXVI Przegląd Piosenki Religijnej

0

W ub. niedzielę, w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Zabrzu-Pawłowie, odbył się XXVI Przegląd Piosenki Religijnej „Pieśnią Chwalmy Pana”. Do wspólnego śpiewania zaproszono m.in. orkiestrę dętą Huty Łabędy, zespoły parafialne z Pawłowa i Zaborza oraz siostry zakonne z Miami. Ideą koncertu jest wspólne świętowanie oraz integracja międzypokoleniowa mieszkańców.

Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli zabrzańskiego samorządu na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik oraz przewodniczącą Rady Miasta Zabrze Łucją Chrzęstek-Bar. Konferansjerem w trakcie Przeglądu był tradycyjnie ksiądz biskup Andrzej Iwanecki. Koncert prowadziła również Emilia Jonecko.

XXVI Przegląd Piosenki Religijnej „Pieśnią Chwalmy Pana”
XXVI Przegląd Piosenki Religijnej „Pieśnią Chwalmy Pana”

– Dziękuję za wieloletnie zaangażowanie w organizację tego przedsięwzięcia, które umacnia naszą wspólnotę lokalną oraz łączy mieszkańców. To wydarzenie promuje wartości chrześcijańskie zawarte w utworach religijnych, a także wspiera osoby uzdolnione wokalnie i popularyzuje kulturę muzyczną – podsumowała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

XXVI Przegląd Piosenki Religijnej „Pieśnią Chwalmy Pana”
XXVI Przegląd Piosenki Religijnej „Pieśnią Chwalmy Pana”

Tutaj sprawdzili swoje umiejętności! Puchar Zabrza w Pływaniu

0

W ub. niedzielę, na basenie Aquarius Kopernik sportowych emocji nie brakowało. Swoje umiejętności mogli tu sprawdzić zarówno mali, jak i nieco starsi miłośnicy pływania. Uczestnicy rywalizowali o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze. Organizatorem imprezy było stowarzyszenie Aktywne Zabrze. 

Zawody podzielone zostały na następujące grupy wiekowe dla wyścigów indywidualnych:

 • rocznik 2016 włącznie i młodsi: dziewczęta i chłopcy – dystans 25 m
 • rocznik 2013-2015: dziewczęta i chłopcy – dystans 25 m
 • rocznik 2010-2012: dziewczęta i chłopcy – dystans 50 m
 • rocznik 2008-2008: dziewczęta i chłopcy – dystans 50 m
 • rocznik 2004-2007: dziewczęta i chłopcy – dystans 50 m
 • rocznik 1975-2006: panie i panowie – dystans 50 m
 • rocznik 1974 i starsi: panie i panowie – dystans 50 m

We wszystkich kategoriach udział wzięło blisko dwustu pływaków. W tym roku tytuł „Najlepszej Zabrzanki” trafił do Mileny Klimkowskiej, natomiast „Najszybszym Zabrzaninem” okazał się Jakub Katana.

Więcej na stronie:  www.aktywnezabrze.pl oraz na Facebooku Aktywnego Zabrza.

Wydawanie pakietów startowych dla uczestników zawodów
Wydawanie pakietów startowych dla uczestników zawodów
Uczestnicy zawodów pływackich o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze 
Uczestnicy zawodów pływackich o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej zagrała w Maciejowie

0

Na zaproszenie Rady Dzielnicy Maciejów w kościele pw. św. Macieja Apostoła wystąpiła w ub. sobotę Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej. Muzyczne spotkanie wypełniły kompozycje takich mistrzów jak: Bach, Haendel, Caccini, Bizet, Albinoni, Franck czy Jenkins.

Partie solowe wykonały: Mariia Ivanitska, Karolina Krawczyńska, Emilia Juras i Julia Sobisz. To wokalistki studiujące na Wydziale Wokalno-Aktorskim katowickiej Akademii Muzycznej.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej w kościele pw. św. Macieja Apostoła
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej w kościele pw. św. Macieja Apostoła

Koncert słowem i batutą poprowadził dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Zabrzańskiej – Sławomir Chrzanowski.

Tym występem zakończył się tegoroczny cykl koncertów, w ramach których zabrzańscy muzycy w poszczególnych dzielnicach Zabrza promowali swoją twórczość.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej w kościele pw. św. Macieja Apostoła
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej w kościele pw. św. Macieja Apostoła

Kayah, Zakopower, Sara James i inni. To jedyny taki jarmark!

0

1 grudnia, w Strefie Carnall Sztolni Królowa Luiza, rozpocznie się trzecia edycja jarmarku barbórkowego: BarbórkoweLOVE. Trzydniowy festiwal, dedykowany św. Barbarze, to event utrzymany w niestandardowej konwencji, łączący tradycję z nowoczesnością.

Oficjalne rozpoczęcie jarmarku BarbórkoweLOVE zaplanowano w piątek, 1 grudnia. Podobnie jak w ubiegłym roku przygotowana zostanie Strefa Wystawców, odbędą się też trzydniowe warsztaty dla dzieci i koncerty. Przestrzeń niecki wypełnią stoiska sprzedażowe, oferujące zróżnicowany asortyment, a bogatą ofertę handlową uzupełnią foodtrucki. Gwiazdami wieczoru będą: Sorry Boys(godz. 18.30) oraz Kayah, która wystąpi z zespołami BumBum Orkestar i FiśBanda (godz. 20.00).

2 grudnia w Strefie Carnall odbędą się warsztaty, korzystać będzie można także z oferty wystawców. Nie zabraknie dodatkowych atrakcji – szczegóły wkrótce!
Drugi dzień jarmarku zakończy się koncertem dwóch artystek – na scenie wystąpią Sara James (godz. 18.30) oraz Majka Jeżowska (godz. 20.00).

Trzeciego dnia skupimy się na obchodach święta św. Barbary. Tym razem zaczniemy od biesiady z Happy Jędrowski Show (godz. 16.00). Następnie wystąpi dla nas Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego pod batutą Henryka Mandrysza, a wieczorem sceną zawładnie zespół Zakopower (godz. 20.00), znany z takich hitów jak: „Boso”, „Chwila” czy „Bóg wie gdzie”!

6 zakazów sądowych nie przeszkodziło jej, żeby wsiąść za kółko

0

W sobotę po godzinie 13.00 na ulicy Matejki w Zabrzu Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zabrzańskiej komendy zatrzymali 30-letnią mieszkankę Zabrza. Podczas sprawdzenia w policyjnej bazie danych okazało się, że posiada ona aż sześć aktywnych sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wszystkie wydane zostały w ciągu ostatniego roku i obowiązywały do czerwca 2028 roku.

Dzięki angażowaniu się policjantów zabrzańskiej Policji w poprawę bezpieczeństwa na drogach, codziennie eliminowani są nie tylko nietrzeźwi kierujący, ale również osoby, które pomimo braku uprawnień do kierowania lub jak w tym przypadku orzeczonego sądowego zakazu kierowania, decydują się wsiąść za kółko.

– Przykład ten pokazuje, jak niezwykle ważne jest przeprowadzanie codziennych kontroli drogowych, do których często podchodzimy sceptycznie. Pamiętajmy, że policjanci nie zawsze wiedzą, z jaką osobą mają do czynienia podczas kontroli drogowej, dlatego stale muszą wykazywać się czujnością i ostrożnością. Przypominamy, że za kierowanie pojazdem pomimo aktywnego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności – ostrzegają policjanci z zabrzańskiej komendy.

ŚCCS zaostrza ograniczenia covidowe. Wracają maseczki

0

Wprowadzone zostają ograniczenia w odwiedzaniu pacjentów w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu w Związku z Pandemią SARS-COV-2

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ogłosiło nowe zasady dotyczące odwiedzin pacjentów w związku ze wzrostem zachorowalności na SARS-COV-2 oraz inne infekcje wirusowe. Decyzje te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom oraz ograniczenie ryzyka transmisji zakażenia.

Zgodnie z komunikatem wydanym przez Centrum, odwiedziny pacjentów w oddziałach będą odbywały się jedynie w określonych godzinach, ustalonych przez Koordynatorów Oddziałów. Dodatkowo, wprowadzono czasowe ograniczenie czasu odwiedzin, zezwalając jednocześnie na obecność jednej osoby w sali pacjenta, jednak nie dłużej niż przez 20 minut.

W przypadku oddziałów pediatrycznych, pacjenci małoletni mogą pozostawać pod opieką jednego opiekuna przez całą dobę, co stanowi ważny wyjątek od ogólnych zasad.

– Osoby odwiedzające pacjentów musza być zdrowe, bez objawów infekcyjnych. Przed wejściem na oddział odwiedzający zobowiązani są do przeprowadzenia dezynfekcji rąk oraz do zakrycia ust i nosa, przy użyciu własnych jednorazowych masek – czytamy w oficjalnym komunikacie.