Powstają trzy nowe drogi w Pawłowie! Szykują się zmiany

W Sali Historycznej zabrzańskiego magistratu podpisane zostały dzisiaj aż trzy umowy, zgodnie z którymi powstaną nowe drogi w dzielnicy Pawłów.

Dwie pierwsze to ulice boczne – wschodnia i zachodnia w ciągu ul. Obrońców Westerplatte. Zadania obejmują także wykonanie odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Trzecia droga, która również ma zostać oddana do użytku jeszcze w tym roku, będzie znajdowała się w ciągu ulicy Sudeckiej. To bardzo oczekiwana przez mieszkańców Pawłowa rozbudowa infrastruktury drogowej.

Umowy dotyczące budowy nowych dróg w Pawłowie podpisali dzisiaj: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Zabrzu Danuta Bochyńska-Podloch oraz przedstawiciele firm, które wygrały przetargi na wykonanie zaplanowanej infrastruktury.

Wykonawcą robót pierwszej inwestycji, tj. „Budowy dogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ciągu ul. Obrońców Westerplatte w Zabrzu, uliczna boczna wschodnia” będzie firma ENERGOBUD Spółka Jawna Gomoluch. Wartość umowy to 790 117,78 zł – całość finansowana jest ze środków własnych Miasta Zabrze. Budowa planowo ma zakończyć się we wrześniu br.

Przedmiot umowy będzie obejmował w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:

 • budowa drogi o długości ok. 146 m w ciągu ul. Obrońców Westerplatte, ulica boczna wschodnia, zakończoną placem do zawracania wraz z dojazdem do posesji;
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej stanowiącej własność Tauron Dystrybucja S.A zgodnie z warunkami porozumienia kolizyjnego;
 • budowa kanału technologicznego;
 • budowa oświetlenia drogowego;
 • przesunięcie i zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej;
 • montaż elementów bezpieczeństwa ruchu.

Druga inwestycja (ulica boczna zachodnia w ciągu ul. Obrońców Westerplatte w Zabrzu) będzie zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska. Wartość umowy to 1 978 479,38 zł  – całość finansowana ze środków własnych Miasta Zabrze. Zakończenie budowy zaplanowane jest w październiku br.

Przedmiot umowy będzie obejmował w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:

 • budowa drogi o długości ok. 314 m z utwardzonymi zjazdami w ciągu ul. Obrońców Westerplatte, boczna zachodnia;
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej własność Tauron Dystrybucja S.A zgodnie z warunkami porozumienia kolizyjnego;
 • budowa kanału technologicznego;
 • budowa oświetlenia drogowego;
 • przebudowa przyłącza gazu średniego ciśnienia wraz z zmianą lokalizacji szafki gazowej;
 • przebudowa infrastruktury wodociągowej;
 • przesunięcie i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznej;
 • montaż elementów bezpieczeństwa ruchu.
Miejsce realizacji zadania "Budowa dogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ciągu ul. Obrońców Westerplatte"
Miejsce realizacji zadania „Budowa dogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ciągu ul. Obrońców Westerplatte”

Drogę w ciągu ulicy Sudeckiej wybuduje spółka Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Wartość umowy to 1 864 757,82 zł – całość finansowana ze środków własnych Miasta Zabrze. Droga ma zostać oddana do użytku w grudniu br.

Przedmiot umowy będzie obejmował w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:

 • budowę drogi o długości ok. 456 m w ciągu ul. Sudeckiej wraz z poboczami, zjazdami do posesji oraz placem do zawracania;
 • przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej;
 • przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej;
 • przebudowa infrastruktury wodociągowej;
 • przebudowa przyłączy gazu i zabezpieczenie sieci gazowej;
 • budowa kanału technologicznego;
 • zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej;
 • przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych nN;
 • przebudowa żelbetowego słupa elektroenergetycznego;
 • montaż elementów bezpieczeństwa ruchu;
 • rozbiórka części nawierzchni i elementów istniejącego uzbrojenia terenu.
ul. Sudecka, na której będzie realizowane zadanie „Budowa drogi w ciągu ulicy Sudeckiej w Zabrzu”
ul. Sudecka, na której będzie realizowane zadanie „Budowa drogi w ciągu ulicy Sudeckiej w Zabrzu”

Dokumentację projektową pierwszych dwóch inwestycji opracowało Rybnickie Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej CERTIGOS M. Hawełek, M. Kałuża Spółka Jawna. Natomiast trzecią drogę zaprojektowało Studio Projektów Drogowych INFRACAD Jacek Domicz. Nadzór nad wszystkimi budowami będzie sprawowała spółka Inwest – Complex.

Media Społecznościowe

0FaniLubię
3,912ObserwującyObserwuj
0SubskrybującySubskrybuj

Nowe informacje