Komitet Regionów docenił woj. śląskie za walkę z kryzysem

Odbudowa europejskiej gospodarki, która mocno ucierpiała w wyniku pandemii będzie jednym z priorytetów Unii Europejskiej w ciągu najbliższych lat. Województwo śląskie jako jedno z pierwszych postanowiło wdrożyć działania, aby ograniczyć skutki kryzysu. Z tego względu nasz samorząd wojewódzki otrzymał tytuł „Europejski Region Przedsiębiorczości”.

– Tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości to prestiżowe i historyczne wyróżnienie dla województwa śląskiego. Potwierdza, że w trudnym czasie walki z pandemią potrafiliśmy, we współpracy z Komisją Europejską, przygotować największy w Polsce regionalny program pomocy gospodarce o wartości 1,4 miliarda złotych – stwierdził marszałek Jakub Chełstowski. – Zrobiliśmy to, co powinien zrobić samorząd regionalny. W szerokiej współpracy ze stroną europejską i administracją rządową zaproponowaliśmy skuteczne rozwiązanie, które pozwoliło przetrwać wielu firmom trudny czas i zachować miejsca pracy – podkreślił.

erp chelstowski

Nagroda jest przyznawana przez Komitet Regionów – organ doradczy i opiniodawczy Wspólnot Europejskich, który reprezentuje stanowiska władz lokalnych i regionalnych na forum unijnym. Ustanowiono ją wspólnie z Komisją Europejską, przy wsparciu podmiotów na poziomie UE, takich jak SME United, Eurochambres oraz Social Economy Europe. Miano „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości” co roku otrzymują gminy, miasta i regiony, które przedstawiają wybitne i przyszłościowe strategie wspierania MŚP, start-upów oraz przedsiębiorstw scale-up. Tym razem jednak zdecydowano się zmienić formuję konkursu, aby wyróżnić samorządy, które podjęły szczególne kroki w celu ochrony gospodarki przed negatywnymi skutkami wybuchu pandemii. W ten sposób Komitet Regionów chce zachęcać władze lokalne na Starym Kontynencie do opracowania strategii pobudzania przedsiębiorczości, przede wszystkim sektora małych i średnich przedsiębiorstw, uwzględniając przy tym skutki kryzysu wywołanego COVID-19.

Śląskie zostało wyróżnione ze względu na opracowaną strategię na rzecz wsparcia przedsiębiorczości i sektora MŚP, które mierzą się ze skutkami kryzysu wywołanego COVID-19. Wyróżnienie marką „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości” zapewnia uznanie na poziomie europejskim i widoczność regionalnych strategii przedsiębiorczości. Oznacza także dostęp do rosnącej sieci pionierskich regionów, które aktywnie wzmacniają swoje ekosystemy przedsiębiorczości, wymieniają się dobrymi praktykami i współpracują w zakresie projektów europejskich. Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Europejskiego Komitetu Regionów, Michael Murphy, w specjalnym oświadczeniu pogratulował województwu śląskiemu otrzymania tytułu. Co więcej, podkreślił, że jury konkursu było jednogłośne w pozytywnej ocenie złożonego w ramach konkursu wniosku. Dodał, że Śląskie zaproponowało ambitną, perspektywiczną wizję wspierania przedsiębiorczości.

Europa stoi przed długim i intensywnym procesem odbudowy, dlatego budowanie silnych i odpornych ekosystemów przedsiębiorczości stanie się jednym z priorytetów polityki gospodarczej w UE. Ponadto wspólnota zamierza wspierać inteligentną i zrównoważoną przedsiębiorczość oraz zwiększać zaangażowanie na rzecz ekologicznej i cyfrowej transformacji. Województwo śląskie bardzo szybko zareagowało na pandemię i już 6 kwietnia 2020 r. Urząd Marszałkowski razem z podległymi mu instytucjami regionalnymi wdrożył tzw. Śląski Pakiet dla Gospodarki uzupełniający wsparcie państwa w ramach Tarczy Antykryzysowej. Z kolei 19 października 2020 Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030. Zielone Śląskie”, która jest odpowiedzią na wyzwania środowiskowe, przed jakimi stoi nasz region, ale także planem poprawy warunków życia jego mieszkańców.

– Naszą szczególną uwagę zwracamy na kwestie zrównoważonego i innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw działających na terenie regionu. W związku z pandemią oraz dlatego, że uważamy, iż administracja publiczna powinna odpowiadać na potrzeby MŚP, czujemy się również zobowiązani do zapewnienia dalszej pomocy tym firmom, które chcą się rozwijać oraz tym, które walczą o przetrwanie i chcą odzyskać utraconą pozycję rynkową. Liczymy na naszych przedsiębiorców, ich innowacyjność, kreatywność i nowe pomysły, to z czego od lat słynie nasz region – wyjaśniał wicemarszałek Wojciech Kałuża.

W edycji specjalnej nagrodę ERP przyznano również pięciu innym europejskim miastom i regionom: Region Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże (Francja), Region Wspólnota Madrytu (Hiszpania), Region Helsinki-Uusimaa (Finlandia), Miasto Castelo Branco (Portugalia) i Miasto Gabrovo (Bułgaria).

– To ogromne wyróżnienie dla województwa śląskiego i wyraz uznania naszej pracy na rzecz mieszkańców i regionu. Cieszę się, że działania władz regionu zostały zauważone i docenione przez przedstawicieli Unii Europejskiej, co potwierdza, że zmierzamy w dobrym kierunku, wspierając przedsiębiorców w tym trudnym okresie. Przyjęta przez Sejmik strategia rozwoju województwa to odpowiedź na wyzwania, które stoją przed regionem w perspektywie najbliższych lat i wierzę, że jej realizacja przełoży się na dalszy rozwój województwa – mówił przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Jan Kawulok.

efp chelstowski

fot. Tomasz Żak / UMWŚ

Nie masz rodziny? Prezydent nie ma o Tobie dobrego zdania

1

Wydawać by się mogło, że o arogancji władzy napisano i powiedziano już wszystko, a jednak wciąż politycy potrafią zaskoczyć. Wczoraj z samego rana, na swoim Facebooku prezydent Lewandowski postanowił skomentować przebieg ostatniej sesji Rady Miasta.

Zastępcy prezydent Mańki-Szulik nie spodobało się, że radni… długo dyskutowali. Dla przedstawicieli formacji mającej większość takie posiedzenia są zapewne jedynie stratą czasu, bo przecież i tak przegłosują wszystko, co będą chcieli, ale dialog jest istotą demokracji. Można było przynajmniej zachować pozory. Tym razem zabrakło nawet tych.

Prezydent – jak sam pisze – nie chce nikogo dyskryminować, ale zaraz potem zdaje się kpić z radnych, którzy nie założyli jeszcze rodzin. Zadawane przez nich pytania, przedstawiane argumenty czy wątpliwości nie wynikają z troski o miasto, ale z… samotności. Najwyraźniej nie mają nic lepszego do roboty więc wolą rozmawiać o Zabrzu. Tacy ludzie według prezydenta Lewandowskiego są zdecydowanie gorszymi radnymi i słabiej rozumieją potrzeby miasta.

Skoro radni – z niezrozumiałych powodów – nie mają według Lewandowskiego wystarczających kompetencji do wypowiadania się o sprawach miasta to najwyraźniej ta reguła dotyczy wszystkich zabrzan, którzy z jakiś powodów nie posiadają rodziny. Z pewnością powinni oni pamiętać, stojąc nad wyborczą kartą, kto uważa ich za mieszkańców gorszego sortu.

Zielone Śląskie! Strategia Rozwoju woj. śląskiego do roku 2030

0

To najważniejsza uchwała w tej kadencji Sejmiku Śląskiego – uważa marszałek województwa Jakub Chełstowski. Radni jednogłośnie przyjęli zieloną strategię rozwoju województwa.

Strategia była przygotowywana przez dwa lata. Wraz z zarządem województwa w prace zaangażowani byli przedstawiciele administracji regionalnej i lokalnej, różne instytucje i środowiska eksperckie, a także mieszkańcy. Zorganizowano wiele spotkań, zarówno o charakterze otwartych konferencji, debat jak i warsztatów. Projekt uchwały „Zielone Śląskie 2030” trafił do społecznych konsultacji w maju 2020 roku. Spłynęło ponad tysiąc opinii i wniosków.

Przyjęta wizja rozwoju zakłada, iż województwo śląskie będzie nowoczesnym regionem europejskim o konkurencyjnej gospodarce, zapewniającym możliwości rozwoju mieszkańcom i oferującym wysoką jakość życia w czystym środowisku.

Głosowanie nad uchwałą określającą Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Zielone Śląskie 2030” było jednym z najważniejszych punktów październikowych obrad Sejmiku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie!

Opublikowany przez Dzisiaj w Zabrzu Wtorek, 20 października 2020

Nowa strategia ukierunkowuje rozwój województwa na poprawę jakości życia oraz zieloną transformację. Wskazana wizja będzie oparta na czterech filarach: odpowiedzialną transformację gospodarczą, tworzenie przyjaznych warunków życia dla mieszkańców, wysoką jakość środowiska i przestrzeni oraz sprawne zarządzanie procesami rozwojowymi.

Uchwała określa także „lokomotywy” wzrostu, czyli regiony i jednostki które są obszarami rozwoju. Wskazuje także gminy tracące funkcje społeczno-gospodarcze, gminy z problemami środowiskowymi oraz te, które będą ponosiły największe koszty wiązane z dostosowywaniem gospodarki oraz źródeł wytwarzania energii do celów klimatycznych.

Zabrze znowu ma posła! Kim jest Tomasz Olichwer

0

Po ośmiu latach Zabrze ma znowu swojego posła. Został nim radny Tomasz Olichwer. Otrzymał 7 837 głosów.

Kim jest Tomasz Olichwer? Urodził się w 1964 roku. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2004 roku jest kierownikiem Kina Roma, wcześniej przez 10 lat prowadził Kino Marzenie.

Od 2002 roku nieprzerwanie zasiada jako radny w radzie miasta w Zabrzu. W 2014 r. bez powodzenia kandydował w wyborach na prezydenta Zabrza. W wyborach samorządowych w 2018 r. ponownie zdobył mandat radnego rady miasta Zabrze. Jest m.in. członkiem komisji kultury i dziedzictwa oraz sportu, turystyki i rekreacji. 

Wyniki w Zabrzu: PiS przed KO. Kto zostanie posłem?

0

Państwowa Komisja Wyborcza podaje wyniki z kolejny obwodowych komisji. W okręgu wyborczym nr 29 obejmującym Gliwice, Zabrze, Bytom oraz powiaty gliwicki i tarnogórski mandat poselski obejmie 9 osób. Kto zostanie posłem?


Wyniki w Polsce:
*

Prawo i Sprawiedliwość – 45,81%
Koalicja Obywatelska – 25,46%
Sojusz Lewicy Demokratycznej – 11,90%
Polskie Stronnictwo Ludowe – 8,96%
Konfederacja Wolność i Niepodległość – 6,71%

*Dane z 71,89% obwodowych komisji wyborczych

Wyniki w okręgu nr 29*
(Gliwice, Zabrze, Bytom, powiaty gliwicki i tarnogórski)

Prawo i Sprawiedliwość – 38,47%
Koalicja Obywatelska – 32,22%
Sojusz Lewicy Demokratycznej – 12,69%
Konfederacja Wolność i Niepodległość – 7,69%
Polskie Stronnictwo Ludowe – 6,29%

*Dane z 60,49%% obwodowych komisji wyborczych

Wyniki w Zabrzu*

Prawo i Sprawiedliwość – 36,22%
Koalicja Obywatelska – 32,89%
Sojusz Lewicy Demokratycznej – 14,05%
Konfederacja Wolność i Niepodległość – 9,42%
Polskie Stronnictwo Ludowe – 5,31%

*Dane ze 100% obwodowych komisji wyborczych

Kto zostanie posłem?

W okręgu wyborczym nr 29 obejmującym Gliwice, Zabrze, Bytom oraz powiaty gliwicki i tarnogórski mandat poselski obejmie 9 osób. Na podstawie dotychczasowych wyników możemy z dużym prawdopodobieństwem założyć, że będą to te osoby:

Prawo i Sprawiedliwość
Bożena Borys-Szopa
Szarama Wojciech
Dziuk Barbara
Gonciarz Jarosław

Koalicja Obywatelska
Golbik Marta
Szumilas Krystyna
Głogowski Tomasz
Olichwer Tomasz

Sojusz Lewicy Demokratycznej
Nowicka Wanda


Prezydent Andrzej Duda przyjedzie w sobotę do Zabrza

54

W sobotę, 26 stycznia o godz. 15.30 w Zabrzu Prezydent RP Andrzej Duda weźmie udział w Karczmie Piwnej Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Planowane jest wystąpienie Prezydenta.

 

 

[TV] „Jest alternatywa, nie jesteśmy skazani na jedną opcję”

– Chcemy pokazać, że w Zabrzu jest altenatywa, że nie jesteśmy skazani na jedną opcję. Zabrze potrzebuje mądrej zmiany. – mówił podczas konferencji prasowej Marian Rau, przewodniczący PO w Zabrzu. – Przyszłośc nie musi być zła. – dodaje.

 

„Nie godzimy się na nadmierną centralizację państwa kosztem ograniczania kompetencji samorządów. Różnimy się, ale czas jaki aktualnie przeżywamy w polskim życiu publicznym wymaga wspólnych działań. Dlatego dzisiaj, tutaj w Zabrzu, deklarujemy taką wspołpracę w obronie wartości wspólnych.” czytamy w Zabrzańskiej Deklaracji o Współpracy jaką w poniedziałek podpisali przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Nowoczesnej, Komitetu Obrony Demokracji i stowarzyszenia Otwarte Miasto.

Na co miasto wydaje pieniądze? Mapa wydatków Zabrza

Zabrzański oddział Kukiz’15 przygotował mapę wydatków miasta. Grafika ma na celu zaprezentować w przejrzysty sposób strukturę wydatków samorządowych, została stworzona na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu.

Zadaniem mapy jest przedstawienie skomplikowanych danych w sposób czytelny i przystępny informacji o tym, w jaki sposób samorząd gospodaruje ich pieniędzmi.

– Nasz projekt jest pierwszym krokiem na drodze do jawności i przejrzystości finansów publicznych. W naszej pracy na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego będziemy stale poddawali analizie sposób gospodarowania publicznymi pieniędzmi. – mówią członkowie Kukiz’15 w Zabrzu.

[TV] Pytamy mieszkańców o ocenę pracy prezydent

W poniedziałek, 19 lutego, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza odbyła się 53. sesja Rady Miasta. Radnym przedłożono dziesięć projektów uchwał. Ostatnie z głosowań dotyczyło wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Prezydenta Miasta Zabrze.

Małgorzata Mańka-Szulik zarabia jako prezydent Miasto Zabrze około 15,5 tysiąca złotych miesięcznie. Wczoraj radni miejscy zdecydowali, że otrzyma „trzynastkę”.

Zapytaliśmy mieszkańców jak oceniają pracę pani prezydent.

Jarosław Wieczorek nowym wojewodą śląskim!

1

Kandydatów było troje: Maria Nowak, była wieloletnia posłanka, prof. Jan Wojtyła związany z Solidarnością oraz 34-letni gliwiczanin – Jarosław Wieczorek. Właśnie on został mianowany przez premier Beatę Szydło nowym Wojewodą Śląskim.

„Punktujemy i PO i PiS”. Konferencja Marty Golbik

1

– Platforma się poddała, wyszła z sejmu, my zostaliśmy żeby z rządem rozmawiać, zadawać pytania. Platforma wtedy skapitulowała. My od samego początku punktujemy i PO i PiS. Według nas prawo złamała zarówno jedna jak i druga partia. Winni są zarówno parlamentarzyści PiS, którzy obecnie doprowadzili do takiej sytuacji, jak i parlamentarzyści PO, którzy w zasadzie sprawili, że taką sytuację mamy. – tak to co działo się w ostatnich dniach na polskiej scenie politycznej komentowała Marta Golbik, gliwicka posłanka ugrupowania Nowoczesna na konferencji zorganizowanej w piątek w hotelu Royal.

Przedstawicielka parlamentu, wspólnie z radcą prawnym Miłoszem Wolańskim odnieśli się do aktualnej sytuacji przedstawiając opinie widziane z dwóch różnych perspektyw: od wewnątrz – z punktu widzenia posła obecnego na sali sejmowej i z zewnątrz – prawnika. Podkreślili, że zarówno posłowie większości parlamentarnej, oraz prezydent powinni dać obywatelom przykład w postaci przestrzegania prawa, a co za tym idzie respektować wyroki niezawisłych sądów, w tym wypadku Trybunału Konstytucyjnego. Pytany o upolitycznienie Trybunału w tej jak i poprzedniej kadencji sejmu mec. Wolański  tłumaczył, że to nie jest kwestia upolitycznienia wprost a poglądów politycznych kandydatów. – Można zakładać, że jeśli większość jest wybrana przez SLD to wiadomo, że będzie to światopogląd lewicowy, jeśli przez PiS to wiadomo jak będą rozstrzygane pewne kwestie.


Podczas spotkania odniesiono się także do trybu w jakim pracuje Sejm. – Jesteśmy w mniejszości, nie możemy w prosty sposób zablokować tego co się dzieje. Od samego początku staraliśmy się zadawać pytania, prawie cały nasz klub wstępował z mównicy z pytaniami do partii rządzącej i do samego rządu dotyczącymi procedowania i nowelizacji ustawy. Nie dostaliśmy odpowiedzi – i to jest problem – my możemy pytać, a nikt nam nie odpowiada. – żaliła się posłanka.

Planowane na 20 minut spotkanie z dziennikarzami trwało niemal godzinę, co wynikało z przyjętej formuły – zamiast oświadczeń i prezentacji stanowisk miała miejsce rozmowa z dziennikarzami.

Wojewoda wciąż nie wybrany. Będzie nim gliwiczanin?

0

Kandydatów jest troje: Maria Nowak, nauczycielka i była wieloletnia posłanka z Chorzowa, prof. Jan Wojtyła stojący na czele Rady Społeczno-Gospodarczej przy Przewodniczącym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność oraz 34-letni