Nowa akcja Straży Miejskiej! SMS dla niesłyszących

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom osób nie­sły­szą­cych Straż Miej­ska uru­cha­mia tele­fon alar­mowy.

Dzięki niemu, osoby nie­sły­szące będą mogły zgło­sić inter­wen­cję wysy­ła­jąc sms-a!

609–521-986

to numer tele­fonu, pod któ­rym osoby nie­sły­szące za pomocą SMS-a mogą zgła­szać inter­wen­cje dyżur­nemu Straży Miejskiej.

Osoba korzy­sta­jąca z numeru powinna w tre­ści wia­do­mo­ści wpisać:
– rodzaj zauwa­żo­nej nieprawidłowości,
– miej­sce zdarzenia,
– imię, nazwi­sko oraz adres osoby zgłaszające

Każde zgło­sze­nie zosta­nie spraw­dzone, jeżeli zała­twie­nie danego pro­blemu nie będzie leżało w kom­pe­ten­cjach Straży Miej­skiej to sprawa prze­ka­zana zosta­nie odpo­wied­nim służbom.

 

Media Społecznościowe

0FaniLubię
3,912ObserwującyObserwuj
0SubskrybującySubskrybuj

Nowe informacje